Fabrica de dulapuri metalice

Meta Vestiare

Termeni și condiții 


Prelucrarea datelor cu caracter personal. 


SC META VESTIARE SRL actionează în condițiile respectării legilor și a regulamentelor aflate în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Urmând cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 ale Parlamentului European și ale Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, META VESTIARE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. 


Scopul pe care îl urmărim la colectarea datelor este: livrarea produselor comandate și comunicarea de informații despre site și produse. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată (persoana de la care se colectează datele), partenerii contractuali ai operatorului, societăți bancare, birouri de credit, servicii de curierat, acestea fiind necesare în scopul stabilirii contactului cu clienții, în scopul informării clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și în scopul îndeplinirii punctuale și cu operativitate a livrării comenzilor, precum și în scopuri de marketing direct. 


In baza Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea și la ștergerea acestor date ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și dreptul de a vă adresa justiției. Refuzul dvs. de prelucrare a datelor personale care vă privesc, duce la încetarea oricăror prelucrări de date cu caracter personal în ceea ce vă privește. 


În cazul în care intenționați să modificați, să actualizați sau să ștergeți datele cu caracter personal pe care le deținem sau dacă aveți suspiciuni cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, vă rugam să ne notificați utilizând formularul nostru de contact la adresa noastră de email info@metavestiare.ro sau să ne trimiteți prin poșta pe adresa SC META VESTIARE SRL, str.Poetului,nr.93, Arad o solicitare scrisă, datată și semnată.


Contact

ZONA 1 

ARAD, jud. Arad 

Tel: 0786 041 600 Email: z1@metavestiare.ro


ZONA 2 

SFÂNTU GHEORGHE, jud.Covasna 

Tel: 0786 041 700 Email: z2@metavestiare.ro